Điện tử

Tuyển lao động ngành điện tử sang Nhật Bản được coi là ngành mũi nhọn của lao động Việt Nam, không những lương cao mà còn học hỏi kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến. Để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản làm điện tử không khó, tuyển liên tục cả nam và nữ.
Xem tổng hợp các đơn hàng tuyển dụng lao động đi Nhật Bản