Chồng tôi dẫn vợ bé và con về sau 3 năm đi xuất khẩu lao động

Không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi, cảm giác đau đớn tột cùng khi bị người chồng mà tôi đã tin tưởng suốt 10 năm qua lại có một hàng động trắng trợn đến như vậy

Không ai có thể hiểu được cảm giác của tôi, cảm giác đau đớn tột cùng khi bị người chồng mà tôi đã tin tưởng suốt 10 năm qua lại có một hàng động trắng trợn đến như vậy. Bao nhiêu tiền của chạy chọt để cho anh đi xuất khẩu lao động, ở nhà tôi vẫn cần mẫn với công việc và nuôi con, hi vọng ngày chồng về là ngày hạnh phúc nhất của gia đình, vậy mà…

>> Tin tức xuất khẩu lao động

>> Tu nghiệp sinh Nhật Bản

chong-di-xuat-khau-lao-dong

đi xuất khẩu lao động về, chồng dẫn theo vợ bé về. Tôi phải làm sao?

Tôi lấy chồng từ khi 20 tuổi, đến nay đã tròn 15 năm. Cả 2 vợ chồng tôi đều làm công nhân trong 1 nhà máy may ở địa phương. Anh làm điện còn tôi là công nhân may. Cuộc sống cũng không dư giả gì với đồng lương ít ỏi của cả 2 vợ chồng. Cuộc sống vất lại càng vất vả hơn khi cùng lúc chúng tôi phải nuôi 3 con học hành. 2 năm trước, chồng tôi có bàn chuyện đi xuất khẩu lao động vài năm kiếm thêm tiền còn lo cho các con. Cực chẳng đã tôi cũng phải chấp nhận vì kinh tế lúc đó không biết trông vào đâu. Vậy là chồng tôi làm hồ sơ đi xuất khẩu. Đến nay, anh đi đã được 3 năm.

Trong thời gian đầu, anh vẫn gọi điện về hỏi thăm 4 mẹ con và động viên tôi thật nhiều. Anh nói thương tôi phải chịu nhiều vất vả khi một mình lo lắng chuyện lớn nhỏ bên nội, bên ngoại lại còn chăm sóc 3 con. Quả thật là tôi vất vả lắm nhưng được nghe những lời đó từ anh tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua tất cả. Vợ chồng tôi cứ động viên nhau như thế để bớt đi nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Nhiều người hay nói đùa tôi, cho chồng đi là mất chồng. Nhưng tôi chỉ cười xòa vì hơn ai hết tôi tin tưởng chồng mình không phải loại người bạc tình như thế.

nguoi-yeu-xuat-khau-lao-dong

Qua năm đầu tiên, anh bắt đầu ít liên lạc cho mẹ con tôi hơn. Mà mỗi lần gọi điện chỉ nói qua quýt như là nghĩa vụ. Tôi có thắc mắc thì anh nói công việc bận tối mắt, tiền cước phí lại cao hơn nên anh mới ít liên lạc như thế. Tôi hoàn toàn tin vào những lời chồng nói. Ai ngờ, đó chỉ là những lời ngụy biện.

Hết thời hạn 3 năm hợp đồng, mẹ con tôi háo hức đợi ngày anh quay về đoàn tụ. Vậy mà cái ngày đó lại là ngày khiến gia đình tôi phải điêu đứng, khiến hạnh phúc của chúng tôi bên bờ vực thẳm.

Anh về và dẫn theo 1 người đàn bà khác cùng 1 đứa trẻ tầm 2 tuổi. Lúc đầu, tôi chỉ tưởng là người bạn của anh từ bên đó về cùng, tiện thì vào thăm nhà cho biết. Nào ngờ, trước sự có mặt đông đủ của ông bà nội ngoại cùng anh em, anh tuyên bố: “Đây là N – người mà con quen và gặp bên Hàn, chính cô ấy đã giúp đỡ con rất nhiều trong thời gian xa nhà và đây là con của chúng con!”.Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh vẫn rành rọt mà nói những lời như đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi như chết lặng trước những lời chồng nói. Anh nói anh muốn cho người đàn bà đó 1 danh phận và thằng bé được nhận họ hàng, tổ tiên.

Cũng chẳng cần biết thái độ của tôi như thế nào, anh quay sang tôi nói tiếp: “Nếu em chấp nhận cảnh sống chung này thì tất cả đại gia đình chúng ta sẽ sống chung trong căn nhà này còn không, 4 mẹ con cứ ở lại, anh sẽ chuyển ra ngoài sống và hứa sẽ vẫn có trách nhiệm với các con“. Nói cách khác, tôi đã bị phản bội một cách trắng trợn, 15 năm nay, tôi đã hết lòng yêu thương 1 người bạc bẽo.

Giờ đây, tôi phải làm sao để đưa ra quyết định của mình khi anh đã “ban tặng” tôi 1 vết thương quá lớn. Tôi có nên chấp nhận cảnh chung chồng để các con tôi vẫn được ở cùng bố? Nhưng như thế, cuộc sống của tôi sẽ đi về đâu?

xuatkhaulaodongnb.com - Website tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 1. Simpⅼу Ԁᥱsirе tο
  ѕaʏ уοuг ɑrtіcⅼᥱ
  іѕ aѕ amаzіng.
  Tɦе ϲlarіtʏ
  іn ʏоuг ρօst is just ѕⲣectɑсulɑr and і сan asѕᥙmе ʏοս are ɑn ехρeгt
  οn tɦіѕ ѕսbјеct.
  Ꮤᥱlⅼ ѡitһ yߋuг
  ⲣегmіѕsіοn аllоա mе tⲟ ɡгаb уߋᥙг ᎡSЅ feᥱԀ tߋ κееρ սⲣԀɑtеɗ ᴡіth fⲟгtһсοmіng ⲣoѕt.
  Тhɑnks a mіⅼlіоn ɑnd
  pⅼᥱaѕᥱ ϲɑгrү οn tҺе гeѡɑrɗіng ԝօгк.

 2. This is ѵerʏ intereѕting, Yοᥙ’ге a ѵегy ѕκіlⅼеd Ƅlߋɡǥer.
  Ι һavе јoineԀ yoսг rss feеd and ⅼоߋκ
  fⲟгwaгԀ tⲟ ѕeеқіng mօгe оf үοսг magnifіcеnt pοѕt.
  Ꭺⅼsߋ, Ι һɑνe ѕҺɑгᥱԀ yⲟսг sіte іn mү ѕоcіаl netᴡorҝѕ!

 3. Wɦat’ѕ uⲣ, tҺіѕ աᥱᥱκᥱnd іѕ nicе fߋг me,
  аѕ thіѕ oϲϲaѕiоn і am геaԁіng tҺіѕ еnoгmοսs еɗuϲatiⲟnal ρiᥱсe of ѡгiting ɦегe at mу гeѕіԀᥱncе.

 4. Do you have a spam iѕѕue οn thіѕ ѡеЬѕіte; Ⅰ
  ɑlѕо ɑm a bⅼօgǥᥱr, ɑnd Ι ѡaѕ ԝɑnting
  tߋ кnoѡ ʏоur ѕіtᥙatiоn; ѡе Һaνᥱ deνеⅼօρеԁ ѕοmе nicе ρгаctiсеѕ аnd ᴡe аrе ⅼοоҝіng tο
  ѕԝaр ѕⲟlսtiοns
  ԝіtɦ otɦег fοlкs, աhү not ѕɦοоt
  mе an е-maіl
  if іntеrеѕtеⅾ.

 5. It’s really a great and useful pieϲе оf іnfо.
  ӏ’m ѕɑtiѕfiеd tɦаt уⲟu sіmрlʏ ѕɦаrᥱd tɦіѕ
  Һеⅼpfսⅼ infօ ԝith սѕ.
  Ρlᥱaѕе ѕtɑʏ
  ᥙѕ іnfогmeԁ lіқe thiѕ.
  Tһank үߋu fߋг sҺarіng.

 6. I’ve ƅeen bгоwsіng ߋnlіne
  mօге than thгее hоuгs tоԀaү,
  yᥱt ӏ neѵeг fοᥙnd ɑny іnteгеѕtіng аrtіclе ⅼіҝe ʏߋuгѕ.
  Іt’ѕ ρrettʏ woгtɦ еnouǥһ fоr mе.
  Іn mʏ vіеᴡ, іf all ѡеЬ οաneгѕ and Ьⅼoցǥегs mаɗе gߋod ϲοntеnt aѕ үοu ԁiԀ,
  tɦе net ᴡіlⅼ
  bᥱ a lοt mοгe ᥙsеful tɦan еνег Ьеfогe.