Cấp giấy phép lao động nước ngoài ban hành thông tư mới

quy định về cấp giấy phép lao động nước ngoài đã được ban hành và thực thi. Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư mới về cấp giấy phép lao động

Như các bạn đã biết trước đây quy định về cấp giấy phép lao động nước ngoài đã được ban hành và thực thi từ đó cho tới nay. Các sửa đổi bổ sung gần đây nhằm mục đích hỗ trợ cho lao động được cấp giấy phép một các đơn giản hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nước ngoài thực hiện tốt công tác thủ tục đi lao động nước ngoài.

Theo đó, trong tháng 11 vừa qua, tin tức xuất khẩu lao động đã cập nhật được Thông tư mới về việc xác định người lao động nước ngoài đã được chính Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành và người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động theo từng quy định riêng như sau:

thong-tu-cap-giay-phep-moi-nguoi-lao-dong-tai-nuoc-ngoai

Thông tư mới quy định rằng căn cứ vào thủ tục xác định nhân lực đi lao động nước ngoài, đối với đối tượng lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi của mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Thông tư số 41 quy định áp dụng với đối tượng là người lao động ở nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, hoặc người sử dụng lao động ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng lao động nước ngoài là nhà quản lý hay giám đốc điều hành hoặc là chuyên gia di chuyển trong nội bộ công ty thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ có trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với  tổ chức WTO không thuộc diện được cấp giấy phép lao động nếu thỏa mãn đủ các yếu tố sau:

  1. Doanh nghiệp ngoài nước đã thành lập và hiện diện các hình thức thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;
  2. Sự hiện diện các hình thức thương mại của doanh nghiệp ngoài nước trên lãnh thổ Việt Nam và hoạt động thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ thuộc Phụ lục I Thông tư này;
  3. Là người lao động ngoài nước đã được công ty nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng từ trước khi được phái cử sang Việt Nam để làm việc tại hiện diện các hình thức thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng lao động ngoài nước là lao động về kỹ thuật di chuyển trong nội bộ công ty thuộc phạm vi của 11 ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với tổ chức WTO không thuộc diện được cấp giấy phép lao động khi thỏa mãn đủ các yếu tố sau:

  1. Doanh nghiệp ngoài nước đã thành lập và hiện diện các hình thức thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;
  2. Sự hiện diện nhiều những hình thức thương mại của công ty ngoài nước trên lãnh thổ Việt Nam và hoạt động thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ thuộc Phụ lục II Thông tư này;
  3. Là người lao động ngoài nước đã được công ty nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng từ trước khi được phái cử sang Việt Nam để làm việc tại hiện diện các hình thức thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Thủ tục hồ sơ để chứng minh người lao động ngoài nước di chuyển trong nội bộ công ty thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ đã quy định không thuộc diện cấp giấy phép lao động bao gồm:

  1. Các văn bản của công ty doanh nghiệp nước ngoài phái cử sang làm việc và có hiện diện các hình thức thương mại của công ty doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam đã nêu rõ thời hạn làm việc của người lao động;
  2. Văn bản để xác nhận là người quản lý hay giám đốc điều hành hoặc là chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
  3. Văn bản chứng minh là người lao động ngoài nước đã được công ty nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng từ trước khi được phái cử sang Việt Nam để làm việc tại hiện diện các hình thức thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.

Các văn bản dùng cho việc chứng minh sự hiện diện các hình thức thương mại của công ty doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam có hoạt động trong phạm vi 11 ngành dịch vụ quy định tại Phụ lục I Thông tư này là một trong các giấy tờ sau: Bao gồm giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật Việt Nam (một (01) bản sao chứng thực).

Nguồn Bộ Tư Pháp & Bộ Công Thương Việt Nam

xuatkhaulaodongnb.com - Website tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *