Homepage » Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty cố phẩn Nhân Lực Nhật Bản Hogamex – Hòa Bình 3-2 là công ty hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực xuất khẩu lao động sang Nhật. Luôn đi đầu trong công cuộc tuyển dụng và đào tạo nhân lực, công ty là sự lựa chọn chính xác của bạn.

5.0Overall Score
Đánh giá

Bài viết rất bổ ích

  • Hữu ích

    5